Καρκίνος Μαστού και Θεραπείες Υπογονιμότητας

Το θέμα της συσχέτισης της λήψης φαρμάκων για θεραπείες Υπογονιμότητας με τον Καρκίνο Μαστού έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ τόσο τους επιστήμονες όσο και τις ασθενείς. Συμφωνά με πρόσφατα δεδομένα μετά από μελέτες της τελευταίας 20ετίας (1990-2020), που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Fertility Sterility το καλοκαίρι του 2021, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ Καρκίνου Μαστού και λήψης φαρμάκων για τις θεραπείες υπογονιμότητας. Παρόλα ταύτα θα πρέπει να γίνεται πάντα εξατομίκευση του κάθε περιστατικού, δίνοντας την δέουσα προσοχή στο οικογενειακό και ατομικό ιστορικό, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η ασθενής που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου και να εφαρμόζεται η κατάλληλη θεραπεία. Εν κατακλείδι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν να είναι καθησυχαστικά ως προς τη συσχέτιση καρκίνου μαστού με τις θεραπείες υπογονιμότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kαρνεάδου 16 Κολωνάκι

theoharispapageorgiou@gmail.com