Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Μόδα ή Αναγκαιότητα

Η κατάψυξη ωαρίων ή κρυοσυντήρηση ωαρίων, όπως ονομάζεται επιστημονικά, είναι μια πλέον μια διαδεδομένη ασφαλής μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας των γυναικών.

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης των ωαρίων πραγματοποιείται ανώδυνα, αφού έχει προηγηθεί η διέγερση των ωοθηκών της ασθενούς με φαρμακευτική αγωγή.

Μια εναλλακτική λύση εάν η ασθενής δεν επιθυμεί να λάβει φάρμακα είναι οι φυσικοί κύκλοι ή και οι τροποποιημένοι φυσικοί κύκλοι ή και χωρίς φάρμακα, στον φυσικό κύκλο της γυναίκας. Στη συνέχεια τα ωάρια συλλέγονται και καταψύχονται με ασφάλεια για αρκετά έτη, σύμφωνα με την επιθυμία της εκάστοτε γυναίκας.

Τα ποσοστά επιτυχίας της συγκεκριμένης μεθόδου εξαρτώνται άμεσα από την ηλικία της ενδιαφερόμενης γυναίκας, καθώς όσο νεώτερη είναι η γυναίκα τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η συγκεκριμένη μέθοδος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα μέθοδος κρυοσυντήρησης ωαρίων με Vitrification (υαλοποίηση) που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, είναι ασφαλέστερη και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις παλαιότερες μεθόδους (slow freezing).

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι κατάλληλη  και προτείνεται:

Σε γυναίκες που επιθυμούν να παρατείνουν την γονιμότητά τους για διάφορους προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους (επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακή κατάσταση, κ.α.)

Σε γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POF) ή χαμηλό ωοθηκικό απόθεμα

Σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου, προκειμένου να διατηρήσουν την γονιμότητά τους μετά από χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kαρνεάδου 16 Κολωνάκι

theoharispapageorgiou@gmail.com