Τρόπος ζωής, επιγενετικές μεταλλάξεις και επίδραση στην γονιμότητα και στην κύηση

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πόσο ο τρόπος ζωής μας, και κυρίως η διατροφή μας, επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.

Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με έγκυρες μελέτες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα (Fertility and Sterility 2019), ότι η διατροφή αλλά και o υγιεινός τρόπος ζωής επηρεάζουν το γονιδίωμα των ωαρίων και του σπέρματος. Μετά την γονιμοποίηση, η διατροφή και οι άλλοι παράγοντες επιδρούν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του εμβρύου-νεογνού και κατ’επέκταση την παιδική ηλικία.

Παραδείγματος χάριν έχει αποδειχθεί ότι η λήψη υπερβολικού βάρους κατά την διάρκεια της κύησης από την μητέρα οδηγεί πιθανόν σε γνωσιακές-μαθησιακές δυσκολίες και υπερκινητικότητα στο νεογνό – παιδί. Επίσης υπέρβαροι πατέρες φαίνεται ότι επηρεάζουν την αντίσταση στην ινσουλίνη στις κόρες μέσω  επιγενετικών μηχανισμών στο σπέρμα.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσιεύσεις, η λήψη υπερβολικού βάρους φαίνεται, ότι μέσω μηχανισμών miRNAs, επηρεάζει την ποιότητα των ωαρίων και κατ’ επέκταση την γονιμότητα των γυναικών. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται μέσω βιολογικών μηχανισμών (miRNAs) ένα φαινόμενο που το γνωρίζαμε αλλά δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε όλους τους μηχανισμούς του.

Είναι στο χέρι μας να  εμποδίσουμε την αρνητική επίδραση του σύγχρονου lifestyle και του μολυσμένου περιβάλλοντος στις επιγενετικές μεταλλάξεις, οι οποίες επηρεάζουν το κύημα και εν συνεχεία το νεογνό αλλά ενδέχεται να δημιουργήσουν αρνητικές συνέπειες και στους επιγόνους των νεογνών.

Η επίδραση των βλαβερών παραγόντων είναι αναστρεπτή  αρκεί πχ να κόψουμε το κάπνισμα, να φάμε σωστά, να ασκηθούμε λογικά και να κάνουμε ότι είναι σωστό για να μην έχουμε επιγενετικές τροποποιήσεις.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Di Pietro Fertility and Sterility Dec 2019

Marinez et al Fertility and Sterility Dec 2019

Oostingh et al Reprod Med online 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kαρνεάδου 16 Κολωνάκι

theoharispapageorgiou@gmail.com